28 Februari 2009

Doa Doa yang diambil dari Al Quran Dan Riwayat

Doa Doa yang diambil dari Al Quran

Qs Surat Al Baqarah : 127

… Ya Tuhan Kami, terimalah (Amal) dari kami. Sungguh Engkaulah Yang Maha Mendengar Maha Mengatahui”

---

Qs Surat Al Baqarah : 200 - 201

“Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia”“Ya Tuhan kami . berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari azab neraka”

---

Qs Surat Al Baqarah: 250

“ Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa “Ya Tuhan Kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang- orang kafir”

---

Qs Surat Al Baqarah : 286

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kamu jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang- orang sebelum kami. Ya Tuhan kami , janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang- orang kafir”

---

Qs Surat Ali Imran : 8-9

“ Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisiMu sesungguhnya Engkau Maha Memberi”“Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan kepadanya.Sungguh, Allah tidak menyalahi janji”

---

Surat Ali Imran: 16

“ ... Ya Tuhan Kami, kami benar- benar beriman, maka ampunilah dosa- dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka”

---

Qs Surat Ali Imran : 38

" Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik,dari sisiMu sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa"

---

Qs Surat Ali Imran : 53

" Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberi kesaksian"

---

Qs Surat Ali Imran : 147

“ Ya Tuhan kami, ampunilah dosa- dosa kami dan tindakan kamu yang berlebihan (dalam) urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang- orang kafir”

---

Qs Surat Ali Imran : 191

“ Ya Tuhan kami, tidaklah Rngkau menciptakan semua ini sia- sia, Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari Azab neraka”

---

Qs Surat An Nisa: 75

“ Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami perlindung dari sisiMu dan berilah kamu penolong dari sisiMu”

---

Qs Surat Al Maidah : 25

" Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudara saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang orang yang fasik itu"

---

Qs Surat Al Maidah : 83

" ... Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad)

---

QS Surat Al Maidah : 114

“ Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang- orang yang sekarang bersama kami maupun yang dating setelah kami dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau , belilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik- baik pemberi rezeki”

---

QS Surat Al A’raf: 23

“Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan member rahmat kepada kami , nisacaya kami termasuk orang- orang yang rugi”

---

Qs Surat Al A'raf : 47

" ... Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama sama orang-orang yang dzalim

---

Qs Surat Al A'raf : 89

" ... Ya Tuhan Kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) Engkau lah pemberi keputusan terbaik

---

QS Surat Al A'raf : 126

" ... Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim (berserah diri kepadaMu"

---

QS Surat Al A’raf: 151

“ Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami kedalam rahmat Engkau dan Engkau adalah maha Penyayang dari semua penyayang”

---

Qs Surat Yunus : 85 – 86

“ Lalu mereka berkata “ kepada Allah –lah kami bertawakal. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran )fitnah bagi kaum yang dzalim. dan selamatkanlah kami dengan rahmat Mu dari orang- orang kafir”

---

Qs Surat Hud : 47

" ... Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu untuk memohon kepadaMu sesuatu yang aku tidak mengetahui (hakikatnya) Kalau Engkau tidak mengampuniku dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi"

---

Qs Surat Yusuf : 97

" ... wahai ayah kami mohonkanlah ampun untuk kami, atas dosa dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang orang yang berdosa"

---

QS Surat Ibrahim : 35

“ Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa. “ Ya tuhan , jadikanlah negeri ini, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala”

---

QS Surat Ibrahim : 37

" Ya Tuhan sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam tanaman di dekat rumah Engkau (baitullah) yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan shalat maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah buahan , mudah mudahan mereka bersyukur"

---

Qs Surat Ibrahim : 38

" Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit"

---

Qs Surat Ibrahim : 40

" Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan shalat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku"

---

Qs Surat Ibrahim : 41

“ Ya Tuhan Kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari kiamat)”

---

Qs Surat Al Kahfi : 10

" ... Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisiMu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami"

---

Surat Taha : 25-29

“ Dia Musa berkata “ Ya tuahnku lapangkanlah dadaku”“ dan mudahkanlah untukku urusanku”“ dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku”“ agar mereka mengerti perkataanku”“ dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku”

---

QS Surat Al Anbiya : 89

" ... Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan) dan Engkaulah ahli waris yang terbaik"

---

Surat Al Anbiya : 112 " ... Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil . Dan Tuhan kami Maha Pengasih , tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan"

---

QS Surat Al Mukminun : 97 – 38

“ dan katakanlah “ Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan setan”“ dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku”

---

QS Surat Al Mukminun : 109

" Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, Engkau adalah pemberi rahmat terbaik

QS Surat Al Mukminun : 118

" Ya Tuhanku, berilah ampunan dan rahmat , Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik."

---

Qs Surat Al Furqan : 74

“Dan orang orang berkata “Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang- orang yang bertakwa”

---

Qs Surat As Syura: 83-91

“Ibrahim berdoa “ Ya Tuhanku berikanlah kepadaku ilmu dan maukkanlah aku kedalam golongan orang- orang yang shaleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang orang (yang datang kemudian) Dan jadikanlah termasuk orang yang mewarisi surge yang penuh kenikmatan, Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan yaitu pada hari ketika harta dan anak- anak tidak berguna kecuali orang- orang yang menghadap Allah dengan hati bersih dan surge didekatkan kepada orang- orang yang bertakwa dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang- orang yang sesat”

---

Qs Surat Asy-Syura : 169

Luth berkata “ Ya Tuhanku, selamatkanlah Aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan”

---

Qs Surat An Naml : 19

" Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada kedua orangtuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masuk kanlah aku dengan rahmatMu ke dalam golongan hamba hambaMu yang shaleh"

---

Qs Surat Al Qasas : 16-17“ Dia (Musa) berdoa”Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya sungguh Allah Dialah yang Maha Pengampun Maha penyayang”“Dia Musa berlata “Ya tuhanku demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang- orang yang berdosa”

---

Qs Surat Al Qasas : 21

" ...Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang orang yang dzalim itu"

---

QS surat Al Qasas : 24

" ... Ya TuhanKu, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang engkau turunkan kepadaku"

---

Qs surat Al Ankabut : 30

" Ya Allah, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas golongan yang berbuat kerusakan itu"

---

Qs Surat As Saffat : 100

" ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak ) yang termasuk orang yang shaleh"

---

QS Surat Sad : 35

" Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorangpun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi"

---

Qs Surat Gafir : 7

" ... Ya Tuhan kami , rahmat dan ilmu yang ada padaMu meliputi segala sesuatu maka berilah ampunan kepada orang orang yang bertobat dan mengikuti jalan ( agama) Mu dan peliharalah mereka dari azab neraka"

---

Surat Gafir : 8

“ Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surge And yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang- orang yang saleh diantara nenek moyang mereka, istri- istri dan keturunan mereka. Sungguh , engkaulah Yang maha Perkasa Maha Bijaksana”

---

QS Surat Gafir : 40

“ Ya tuhan kami, masukkanlah mereka kedalam surge And yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang orang yang saleh diantara nenek moyang mereka, istri- istri dan keturunan mereka, sungguh Engkaulah Yang Maha Perkasa Maha Bijaksana”

---

Qs Surat Fussilat : 29

" Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami 2 golongan yang telah menyesatkan kami yaitu (golongan ) jin dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami agar kedua golongan tersebut menjadi yang paling bawah (hina)

---

QS Surat As Syura: 83-91

“Ibrahim berdoa “ Ya Tuhanku berikanlah kepadaku ilmu dan maukkanlah aku kedalam golongan orang- orang yang shaleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang orang (yang datang kemudian) Dan jadikanlah termasuk orang yang mewarisi surge yang penuh kenikmatan, Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan yaitu pada hari ketika harta dan anak- anak tidak berguna kecuali orang- orang yang menghadap Allah dengan hati bersih dan surge didekatkan kepada orang- orang yang bertakwa dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang- orang yang sesat”

---

Qs Surat Ad Dukhan : 12

"... Ya Tuhan kami , lenyapkanlah azab itu dari kami, sungguh kami akan beriman"

---

Surat Al Ahqaf : 15

" ... Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku adapat mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim"

---

Qs Al Hasyr : 10

“… Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara – saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang- orang yang beriman. Ya Tuhan kami. Sungguh Engkau Maha Penyantun Maha Penyayang”

---

Qs Al Mumtahanah: 4 – 5

“… Ya Tuhan Kami, hanya kepada Engkau ikami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami akan kembali”“ Ya Tuhan kami, jangalah Engkau jadikan kami (sasaran ) Fitnah bagi orang- orang kafir. Dan ampunilah kami Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau Maha perkasa Maha Bijaksana”

---

Qs Surat At Tahrim : 8

“ … Ya Tuhan Kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”

---

Nuh : 28

“ Ya Tuhanku ampunilah aku, ibu bapakku dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki- laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang orang yang zalim itu selain kehancuran”

---

Doa yang diriwayatkan oleh para Sahabat Nabi Muhammad Saw.

---

Ya Allah, aku terjaga olehMu dalam nikmat , sehat (keselamatan dari bencana) dan terjaga rahasia- rahasia (Dosa-dosa) ku maka sempurnakanlah nikmatMu sehati dariMu dan penjagaanMu atas ku di dunia dan akhirat” HR Ibnu Sunni

---

“Ya Allah nikmat apapun yang kuperoleh diantara makhluk Mu adalah dariMu yang esa dan tak bersekutu maka begiMu segala puji dan syukur. “HR Abu Dawud, An Nasa’I dan Ibnu Hibban

---

Ya Rabbi, bagiMu segala puji seagung kemuliaan wajahMu dan kebesaran kekuasaanMu” HR Ibnu Majah

---

Ya Allah kamu berlindung pada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tak ketahui” HR Ahmad dan Tabrani

---

Ya Allah aku berlindung dari padaMu dari rasa sesak dada dan gelisah dan aku berlindung padaMu dari kelemahan dan kemalasan dan aku berlindung padaMu dari sifat pengecut dan kikir dan aku berlindung padaMu dari dilingkupi hutang dan dominasi manusia” HR Abu Dawud

---

Ya Allah sehatkanlah badanku, Ya Allah sehatkanlah pendengaranku, Ya Allah sehatkanlah penglihatanKu, tiada Tuhan selain Engkau” HR Abu Dawud

1 komentar:

Sri Wahyuningsih

Sri Wahyuningsih
Sri Wahyuningsih

Pengikut